De nieuwe website van Heckman huisartsen is nog in aanbouw

We zijn nog druk aan het sleutelen en testen,
maar u kunt ondertussen gewoon naar onze oude website via

www.heckman.nl