Attentie:

De waardering voor onze aanpak en behandelingen heeft er toe geleid dat wij door topdrukte momenteel géén nieuwe patiënten kunnen aannemen. Wij willen in de eerste plaats de kwaliteit en aandacht voor onze patiënten op een zo hoog mogelijk peil houden. Daarom hebben wij deze maatregel moeten treffen.

 

 

Attention:

The appreciation for our approach and treatments has led to the fact that we are unable to accept new patients.

In the first place, we want to keep the quality and attention for our patients at the highest possible level, therefore we have to take this measure.